Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
obchodní společnosti ErgoPlan, s.r.o., se sídlem Čepí 85, PSČ 53332, IČO: 28804163 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl C, vložka 28295

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

www.ergopro.cz
 


1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
„Prodávající“ je společnost ErgoPlan, s.r.o., Čepí 85, PSČ 53332, IČO: 28804163, DIČ: 28804163. „Kupující“ je zákazníkem internetového obchodu, vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem není.
„Kupující spotřebitel“ (nebo jen „spotřebitel“) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
„Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
„Kupní smlouva“ – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
„Spotřebitelská smlouva“ – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Odesláním internetové objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost své objednávky a stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 • Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci daného internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 • Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce.

3. Termín dodání

Pokud je zboží skladem (u produktu je uvedeno, zda je dostupné skladem):

 • Při platbě na dobírku zboží je zboží odesláno do 24 hodin od přijetí objednávky.
 • Při platbě zálohovou fakturou, zboží odešleme do 24 hodin od připsání platby na náš účet (viz Platební podmínky)
 • V předvánočním čase (tj. listopad/prosinec) je možné, vzhledem k přetíženosti expedice, prodloužení dodacích termínů. V tomto případě doporučujeme zaslání objednávek včas či ověření možného termínu dodání emailem na ergoplan@ergoplan.cz
 • Pokud zboží není skladem – je termín dodání obvykle 1 - 3 týdny od přijetí objednávky. Zboží je ve většině případů dovoz ze zahraničí a termíny dodání jsou závislé na podmínkách zahraničního výrobce, proto se mohou lišit. Termín dodání bude upřesněn na potvrzení objednávky, které kupující obdrží emailem.

4. Expedice zboží

Objednané zboží prodávající doručí dle velikosti a váhy smluvní přepravní službou. Rozměry a hmotnost balíku se řídí podmínkami každého přepravce. Doprava zboží větších rozměrů nebo vyšší váhy bude dohodnuta individuálně.

5. Doprava
Dopravu zboží zajišťují smluvní dopravci, seznam dopravců a ceny za dopravní služby naleznete v sekci „Vše o nákupu – Ceny dopravy“ na těchto webových stránkách.

Osobní odběr - Zboží si můžete vyzvednout osobně ve výdejním místě v provozovně společnosti – ErgoPlan, s.r.o., č. p. 43, 530 02 Ostřešany. Platit můžete hotově při převzetí zboží, nebo předem převodem na účet. Provozní doba: Po – Pá 8.00 – 15.00 hod, v jinou dobu po dohodě telefonem či emailem. Vždy vyčkejte na telefonát nebo email potvrzujícího přítomnost Vámi objednaného zboží na provozovně.

Ceny za dopravní služby naleznete v sekci „Vše o nákupu – Ceny dopravy“ na těchto webových stránkách.

6. Platební podmínky
 

 1. Platba dobírkou je zatím nejpoužívanější způsob platby v českých internetových obchodech. Zákazník platí při předání zboží cenu zboží + přepravné + tzv. dobírkovné. Z hlediska rychlosti expedice je také výhodná, neboť expediční lhůta začíná běžet okamžikem objednání. Platí pro zákazníky z České republiky. Pro zákazníky z České republiky je daný ceník přímo v e-shopu. Dobírkou je možné platit pouze do částky 4132 Kč bez DPH (5000 Kč s DPH).
 2. Platba převodem z účtu na účet nebo hotovostním vkladem na náš účet - Při bezhotovostní platbě zákazník převede resp. vloží částku uvedenou v potvrzení přijaté objednávky na účet společnosti ABE.TEC, s.r.o.. Upřesňující údaje (číslo účtu, variabilní symbol) budou zákazníkovi odeslány e-mailem po objednání objednávky. Expediční lhůta začíná běžet v okamžiku připsání platby na účet Prodávajícího.
 3. Nákup na splátky - vzhledem k charakteru zboží prodej na splátky neposkytujeme.
 4. Platba v hotovosti - možnost platby v hotovosti při osobním převzetí zboží na naší prodejně.

Platební podmínky pro objednání školení nebo workshopu

Účast na školení nebo workshopu je podmíněna zaplacením zálohové faktury, kterou zašle obchodní asistentka dodavatele.
Bezplatné zrušení objednávky můžete provést nejpozději 1 pracovní den před uzávěrkou přihlášek na dané školení nebo workshop a musí být potvrzeno písemně. Při zrušení objednávky do 5 pracovních dnů před zahájením školení vám bude účtován storno poplatek ve výši 50%, při neúčasti kurzovné nevracíme, zastoupení jiným účastníkem je možné. Při neomluvené neúčasti kurzovné nevracíme.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

V souladu s § 1829 a násl. Občanského zákoníku může spotřebitel zakoupené zboží na e-shopu vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. V takovém případě mu bude vrácena částka, kterou za zboží zaplatil. V souladu s § 1820 občanského zákoníku odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží.

Rozhodne-li se spotřebitel odstoupit od koupě v této lhůtě, dodrží následující podmínky:

 • Zboží vrátí v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní.
 • Spotřebitel nezašle zboží na dobírku. Zboží zaslané zpět na dobírku nebude prodávajícím z pochopitelných důvodů přijato!
 • Zboží zašlete na adresu prodávajícího.
 • Ke zboží přiloží kopii dokladu o koupi.
 • Peníze za zboží a náklady na dopravné a balné, které Spotřebitel vynaložil, budou vráceny převodem na jeho účet, který je povinen Prodávajícímu poskytnout. Peníze nebudou vráceny dříve, než nám předáte vrácené zboží a zboží bude skutečně doručeno na naši adresu.
 • Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je spotřebitel jako kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.
 • Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má spotřebitel povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud spotřebitel od smlouvy odstoupil.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli cenově výhodný nákup jiného zboží za splnění dané podmínky (např. výše hodnoty nakoupeného zboží). pozbývá také tato nabídka platnosti při odstoupení od smlouvy a kupující spotřebitel je povinen vrátit i cenově zvýhodněné zboží.
 • Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující může využít Formulář odstoupení od smlouvy ve formátu .pdf nebo .doc. Zjednodušený postup včetně odkazu na Formulář odstoupení od smlouvy je k dispozici na těchto webových stránkách v sekci: „Vše o nákupu – Vrácení zboží“.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v ceně se považuje např. uvedení 3 číslic namísto 4, nebo evidentně nízká cena zboží aniž je zboží v akci nebo ve výprodeji. Nastane-li tato situace, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího s návrhem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to nejpozději do 10 pracovních dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího a předání čísla účtu kupujícího.

Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky.

9. Práva z vadného plnění, reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím čl. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující, který je spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny – ErgoPlan, s.r.o., č.p. 43, 530 02 Ostřešany. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád je v sekci „Vše o nákupu – Reklamační řád“

10. Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa doručení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, atd. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Odpovědnost za správnost údajů a ukládání cookies

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající nemůže bezvýhradně garantovat správnost obsahu a nenese vůči jiné straně odpovědnost za škodu způsobenou použitím informací z eshopu nebo odkazovaných webových stránek.

Soubory cookies jsou malé textové soubory obsahující jedinečný identifikátor, které jsou uloženy na počítači nebo mobilním zařízení kupujícího, takže jeho zařízení může být rozpoznáno, když používá určitou webovou stránku, nebo mobilní aplikaci. Lze je použít pouze po dobu trvání návštěvy kupujícího nebo mohou být použity k měření toho, jak v průběhu času reaguje na služby a obsah. Soubory cookies pomáhají se zajištěním důležitých vlastností a funkcionalit na webových stránkách prodávajícího.
Kupující najde podrobnější informace o tom, jak může spravovat soubory cookies, prostřednictvím funkce nápovědy svého prohlížeče.


12. Nejste spokojeni

V případě, že nejste spokojeni se zakoupeným zbožím nebo službou na našem e-shopu můžete podat stížnost a případ vyřešit mimosoudní cestou – viz ec.europa.eu/consumers/odr.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)
Vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení). Jedná se o ucelený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého bude zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů, a další specializované orgány, které již v současnosti řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou – Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad.
ČOI - Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) https://adr.coi.cz/cs
Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
ČOI - Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) - ke stažení - http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/pravidla-pro-postup-adr. (ve formátu PDF)

Kontaktní formulář


Uděluji souhlas se zasíláním nabídek dle GDPR. Celé znění souhlasu a možnosti zrušení souhlasu naleznete ZDE.

captcha

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace